[sheepdog] HA in SBD

Lakis, Jacek jacek.lakis at intel.com
Thu Mar 24 15:25:45 CET 2016


Hi all.

I got a quick question about the SBD volumes. Does the sheepdog provides High Availability mechanism for Sheepdog Block Device?
I mean, when we map the block device, we're echoing single zookeeper's IP to /sys/bus/.... In this case, we're not resistant for loosing this specific zookeeper node.
I can use mechanisms like HAProxy ofc, but I'm curious whether the Sheepdog prevents this SPOF case itself.

Best regards,
JJ 
--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.More information about the sheepdog mailing list